เกี่ยวกับ

บริษัท ดับเบิ้ล เอส.ไอ.ดี ซิสเต็ม จำกัด ให้บริการและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไอที
คอมพิวเตอร์ วางระบบเครือข่าย
และกล้องวงจรปิด

ติดต่อเลย

วิสัยทัศน์

   ดับเบิ้ล เอส.ไอ.ดี ซิสเต็ม (SSID) มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงานโดยมุ่งเน้นคุณภาพและการบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าการลงทุน

พันธกิจ

   ความมุ่งมั่นของ ดับเบิ้ล เอส.ไอ.ดี ซิสเต็ม (SSID) คือการนำเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี และตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจ

การให้บริการ

   ดับเบิ้ล เอส.ไอ.ดี ซิสเต็ม (SSID) ให้บริการครอบคลุมทั้งในภาครัฐและเอกชน หอพัก รวมถึงสถานศึกษา ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง กล้องวงจรปิด ระบบเครือข่าย บริษัทฯ มีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร, ผลิตภัณฑ์และการบริการ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการ รวมทั้งให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการวางระบบต่างๆ จนได้รับความไว้วางใจจากผู้แทนจำหน่ายสินค้าให้เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง